Tuesday, December 15, 2009

Decembarski rok - Usmeni (esejski) deo ispita iz Međunarodne ekonomije održaće se u petak 18.12.2009 u 12h u kabinetu 510

No comments: