Monday, December 14, 2009

novi tekst za politiku - "Nemojte vaučere, da ne odletim"

Немојте ваучере, да не одлетим
Професор Медојевић са Економског факултета у Београду успротивио се мом предлогу о увођењу ваучера у систем финансирања школства и здравства. Додуше, о здравству није ништа рекао, чиме је свакако умањио академске аспирације свог одговора али шта сад ја ту могу. Професор је, у најкраћем, изнео тезу су ваучери лоше решење, најпре стога што би – да цитирам – „на тај начин приватни факултети добили „печења јарећег“, односно да се (једним делом) финансирају из буџета”.

Е сада, стварно морам корак уназад. наставак

No comments: