Friday, November 27, 2009

rezultati ispita Teorija i politika platnog bilansa

Minimalan broj bodova - 51

2005/326 Lazarević Tijana ... 30
2004/192 Babić Igor ...20 bodova

No comments: