Monday, December 05, 2011

NY Times o nobelovcima

Prenosim vam poprilično dug tekst o novim nobelovcima, Profesoru Simsu sa NYU i Profesoru Saregentu sa Prinstona. (LINK)

No comments: