Wednesday, June 09, 2010

štrajkuju u javnom sektoru u Španiji

Izjava jednog profesora, samo se ne kaže šta ovaj gospodin predaje "Ako smanjite plate, nećete pogoditi samo državne službenike, nego i čitavu privredu, jer mi pripadamo jednoj od malobrojnih društvenih grupa koje, zbog redovnih prihoda, mogu nešto i da uštede. Manje plate će ugroziti i našu kupovnu moć i to će ekonomiji da nanese štetu."

Vlada, sa druge strane, tvrdi da nema drugog izbora.


Predstavnik vladajuće španske Socijalističke stranke, Barbara Durkop, kaže da vlada postupa u najboljem, dugoročnom interesu zemlje:

"Pred nama su teška vremena, ali, radi naše zemlje, treba da svi zajedno ponesemo taj teret. Ja se iskreno nadam da je u pitanju samo privremena stvar. Kada dođu bolja vremena plate i penzije će ponovo početi da rastu."

2 comments:

Pavle Mihajlović said...

Čak su i socijalisti shvatili da prekomerna državna potrošnja nije u interesu građana u dugom roku.

A ova izjava je standardni primer greške neekonomskog rezonovanja. Jer deo plata činovnika koji se uštedi je već i onako oduzet porezima od građana. Ako se finansira iz obveznica, onda je to samo sutrašnji porez.

Danica Popović said...

Upravo tako!