Tuesday, October 12, 2010

Menkju i porezi

Prenosim tekst Grega Menkjua iz New York Times-a od 9. oktobra.

Mislim da je profesor prilično plastično objasnio uticaj poreza na podsticaje pojedinca da dodatno radi. Ovaj tekst se nadovezuje na prethodnu diskusiju između profesora Pavlovića i mene u ranijim postovima i NIN-u.

1 comment:

Pavle Mihajlović said...

http://www.cnbc.com/id/15840232/?video=1618192990&play=1