Thursday, February 04, 2010

Važno obaveštenje: Usmeni ispit iz Međunarodne ekonomije održaće se u petak 05.02.2010 u 19h umesto u 18h

Rezultati su ovde.
U ovom roku ne važe rezultati sa kolokvijuma (po odluci rukovodstva), te se ocena formira na sledeći način:

Test nosi maksimalno 20 poena, a pismena provera znanja maksimalno 50 poena. Ocena se izvodi prema sledećoj skali:
36 do 42 boda      - ocena 6
43 do 49 bodova – ocena 7
50 do 56 bodova – ocena 8
57 do 63 boda     – ocena 9
64 boda               – ocena 10

No comments: