Friday, October 16, 2009

Rezultati ispita iz Medjunarodne trgovine i privrednog razvoja

Minimum za pozitivnu ocenu je 26 bodova
2005/214 Bošković Stanislava ................18
2008/159 Bursać Jovana ........................10
2008/160 Sinanović Marina ...................26
2008/161 Sviračević Jovana ...................0
2008/163 Marić Olga .............................18

naknadno radila
2005/326 Lazarević Tijana .............................30
2005/214 Bošković Stanislava ..........................10

No comments: